top of page

Գաղափարը

Առաքելությունը

Նպատակը

Հայրենիքի պաշտպանների կյանքի որակը և մեր երկրում նրանց արժանապատիվ ապագան կրթության միջոցով փոխելն է։

Հայրենիքի պաշտպանների համար ստեղծել կրթության և հետագա մասնագիտական զարգացման լավագույն հնարավորությունները։

Հայրենիքի պաշտպանների կարողությունների հզորացում կրթաթոշակների տրամադրման, որակյալ կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման, կյանքի հմտությունների բարձրացման, վերապատրաստումների և վերապրոֆիլավորման ծրագրերի միջոցով։

«4090 Բարեգործական» հիմնադրամի հաշվետվություն 01.06.2021 - 31.12.2021

bottom of page