blue4090small.png
Նվիրաբերել

Գաղափարը

Հայրենիքի պաշտպանների կյանքի որակը և մեր երկրում նրանց արժանապատիվ ապագան կրթության միջոցով փոխելն է։

Առաքելությունը

Հայրենիքի պաշտպանների համար ստեղծել կրթության և հետագա մասնագիտական զարգացման լավագույն հնարավորությունները։

Նպատակը

Հայրենիքի պաշտպանների կարողությունների հզորացում կրթաթոշակների տրամադրման, որակյալ կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման, կյանքի հմտությունների բարձրացման, վերապատրաստումների և վերապրոֆիլավորման ծրագրերի միջոցով։